Yes
No

Ó thaobh eagar an Aontais Eorpaigh de, tá gréasán de sheacht n-institiúid ann mar aon le hos cionn 50 gníomhaireacht agus comhlacht eile atá scaipthe ar fud na hEorpa sna Ballstáit éagsúla. Oibríonn siad sin ar fad le chéile chun aghaidh a thabhairt ar leasanna atá i gcoiteann ag an Aontas agus a chuid saoránach.​