Yes
No

Bhí tionchar mór ag COVID-19 ar an Aontas Eorpach agus a chuid Ballstát. Tá bearta tugtha isteach ag an Aontas chun smacht a choimeád ar scaipeadh an choróinvíris, chun tacú le córais sláinte náisiúnta agus chun seasamh in aghaidh an tionchair shocheacnamaíoch atá ag an bpaindéim. ​