Yes
No

​Cuireann CIE oiliúint ar fáil do gach uile duine den fhoireann sa Chúirt chun a gcuid tallainne a uasmhéadú. Creidimid gur próiseas ar feadh an tsaoil í an fhoghlaim. Cuidíonn ár gclár oiliúna le hionad oibre spreagthach a dhéanamh de CIE ina bhfuil daoine den fhoireann atá spreagtha agus a bhfuil ardoiliúint orthu a fhreastalaíonn ar an Aontas agus ar a shaoránaigh.

Clúdaíonn ár gcatalóg de ghníomhaíochtaí foghlama réimse leathan ábhar. Tá roinnt dár gcúrsaí ar fáil don domhain lasmuigh trínár dtairseach ECAdemy.

Cuirimid clár ionduchtúcháin trí bliana ar fáil dár n-iniúchóirí nua-earcaithe ar a dtugtar ASPIRE. Tá ASPIRE ar bun ó . In , sheolamar clár leantach ASPIRE Alumni, ina n-éascaítear tuilleadh forbartha gairmiúla faoi threoraíocht comhalta “meantóireachta” de CIE do gach grúpa alumni.

Faigheann ár n-iniúchóirí tacaíocht maidir le cáilíochtaí gairmiúla a fháil agus a choinneáil. Tugaimid an deis dár bhfoireann freisin páirt a ghlacadh i gcláir acadúla iarchéime.

Tá ár sainchomhairleoirí gairme agus ár meantóirí ar fáil d’fhoireann uile CIE, chun treoraíocht a thabhairt dóibh ag gach staid dá ngairmeacha.

Aithnímid agus cúitímid feidhmíocht trí chumhachtú, feidhmíocht agus gradaim bainistíochta eolais, trí chláir forbartha ceannaireachta, agus trí dheiseanna foghlama agus forbartha eile.

Cothaíonn CIE soghluaisteacht ar fud na heagraíochta agus spreagann sí sealaíocht na foirne i réimsí agus freagrachtaí éagsúla. Tá sé mar aidhm ag ár mbeartas sealaíochta foirne spreagadh, forbairt gairme agus cáilíocht iniúchóireachta a fheabhsú agus neamhspleáchas gairmiúil á chaomhnú ag an am céanna. Cuireann soghluaisteacht idir institiúidí AE foghlaim agus forbairt ar feadh na gairmréime chun cinn dár bhfoireann bhuan.

Related documents