No
No
 

Spreagann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa an fhoireann uile chun cultúr sláine agus ionracais a chur chun cinn nuair a bhíonn siad i dteagmháil le comhghleacaithe, le comhpháirtithe le hiniúchaithe agus leis an bpobal i gcoitinne.

Tá bealaí le haghaidh sceithireachta bunaithe ag CIE lena n-áirithítear cosaint iomchuí do “sceithirí”.

Chun neamhrialtachtaí tromchúiseacha a thuairsciú, bain úsáid as an bhfoirm theagmhála. Déan cur síos ar na neamhrialtachtaí líomhnaithe agus luaigh go soiléir má cheapann tú gur sceithire tú agus má tá tú ag iarraidh d’aitheantas a choinneáil faoi rún.

Naisc ghaolmhara