Yes
No

EU zagotavlja pomoč tretjim državam, regionalnim in svetovnim organizacijam ter razvija odnose z njimi. Poglavitni cilj razvojne politike EU je izkoreninjenje revščine. Več kot polovica vse razvojne pomoči po vsem svetu prihaja iz EU in njenih držav članic, zaradi česar so te skupaj največji donator pomoči na svetu. ​