Yes
No

​Evropsko računsko sodišče vsem svojim uslužbencem nudi usposabljanja, da bi ti čim bolj povečali svoje znanje. Verjamemo, da je učenje vseživljenjski proces. Sodišče s svojim programom usposabljanja prispeva k intelektualno spodbudnemu delovnemu okolju z motiviranimi in dobro usposobljenimi uslužbenci, ki služijo EU in njenim državljanom.​

ECAcademy  

V katalogu učnih dejavnosti Sodišča so zajete najrazličnejše teme. Nekaj tečajev Sodišča je na njegovem portalu ECAdemy na voljo tudi zunanjim udeležencem.

Sodišče svojim na novo zaposlenim revizorjem ponuja triletni uvajalni program ASPIRE, ki ga organizira od leta . Leta ga je nadgradilo in uvedlo program ASPIRE Alumni, s katerim se udeležencem, ki so končali prvi program, omogoča nadaljnji strokovni razvoj v okviru skupin pod mentorstvom enega od članov Sodišča.

Sodišče revizorje podpira tudi pri pridobivanju in ohranjanju poklicnih kvalifikacij ter jim omogoča študij v podiplomskih akademskih programih.

Poklicni svetovalci in mentorji so na voljo vsem uslužbencem Sodišča, da jim svetujejo na vseh stopnjah njihove poklicne poti.

Sodišče uspešnost svojih zaposlenih priznava in nagrajuje z opolnomočenjem, nagradami za delovno uspešnost in upravljanje znanja, programi za razvoj sposobnosti vodenja ter drugimi priložnostmi za učenje in razvoj.

Sodišče se zavzema za mobilnost znotraj organizacije ter v okviru kroženja uslužbencev te spodbuja k delu na različnih področjih in prevzemanju različnih nalog. Cilj po​litike Sodišča za kroženje uslužbencev je izboljšati motivacijo, poklicni razvoj in kakovost revizij ter obenem ohraniti strokovno neodvisnost. Uslužbencem Sodišča, ki so zaposleni za nedoločen čas, je na voljo tudi mobilnost med institucijami EU, s katero se spodbujata učenje in razvoj skozi celotno poklicno pot.

Related documents