No
No
 

Ker je Evropsko računsko sodišče varuh financ EU, menimo, da mora biti delovanje naše institucije pregledno. Zato razkrivamo informacije o svojem upravljanju in dejavnostih ter objavljamo rezultate svojega dela. Tako državljanom omogočamo boljše razumevanje tega, kako izpolnjujemo svojo vlogo in spodbujamo dobro finančno upravljanje, tako da od tistih, ki upravljajo proračun EU, zahtevamo odgovornost.

Povezave