Yes
No

Politika ekonomske in monetarne unije EU vključuje usklajevanje ekonomskih in fiskalnih politik, skupno denarno politiko in skupno valuto, njen cilj pa je izboljšati splošno in ekonomsko blaginjo vseh državljanov EU. ​