Yes
No

​EU izvaja trgovinsko in naložbeno politiko, s katero upravlja svoje gospodarske odnose z drugimi deli sveta. Na enotnem trgu EU, ki vključuje koncept proste trgovine z blagom in storitvami prek notranjih meja EU, so se države članice dogovorile, da bodo uskladile svoja pravila za obdavčitev blaga in storitev v carinski uniji. EU državam članicam pomaga tudi pri usklajevanju njihovih ekonomskih politik ter stopenj davka na dohodke pravnih in fizičnih oseb.