Yes
No

​Cilj politike EU na področju prometa in mobilnosti je zagotoviti varne, trajnostne in konkurenčne prometne sisteme in storitve ter razviti inovativne rešitve, ki prispevajo k tem ciljem. S to politiko se obravnava predvsem pet ključnih načinov prevoza: zračni, cestni, železniški in pomorski ter prevoz po celinskih plovnih poteh.