Yes
No

​Zakaj naši uslužbenci taki radi delajo na Sodišču? Ker …

  • jim ponuja izjemno priložnost za mednarodno poklicno pot na področju revidiranja javnega sektorja in drugih področjih,

  • so del evropske institucije, ustanovljene za zaščito financ EU,

  • delajo v večkulturnem in večjezičnem okolju s sodelavci strokovnjaki iz vseh držav članic EU,

  • prispevajo k boljšemu vodenju EU in temu, da državljani EU res nekaj dobijo za svoj denar.

Sodišče zaposluje različne strokovne profile: poleg revizorjev še prevajalce, odvetnike, strokovnjake za človeške vire, arhiviste in knjižničarje, zdravnike, strokovnjake za komuniciranje, strokovnjake za računalništvo in podatke, strokovnjake za logistiko in varnost ter upravne asistente.

V večini primerov so to uradniki (imenovani za nedoločen čas), izbrani na podlagi natečajev, ki jih organizira Evropski urad za izbor osebja (EPSO). Sodišče občasno zaposli tudi začasne ali pogodbene uslužbence, ki so zaposleni neposredno na podlagi pogodb za določen čas, za kar na svoji spletni strani o zaposlitvenih možnostih objavi razpis za prijavo interesa. Poleg tega trikrat letno na vseh področjih svojega dela sprejme pripravnike. Za več informacij glej spletno stran o pripravništvih. Organizira tudi programe izmenjav z nacionalnimi revizijskimi organi, kar mu omogoča, da vsako leto gosti več napotenih nacionalnih strokovnjakov.

Uslužbenci Sodišča so zaposleni kot tajniki/referenti, strokovno-tehnični uslužbenci, administratorji in vodstveni delavci. Tajniki/referenti običajno sodelujejo pri vodenju pisarn, storitvah varovanja ali prevoza ter zagotavljajo upravno in tehnično podporo. Strokovno-tehnični uslužbenci zagotavljajo izvršno in tehnično podporo na različnih področjih. Administratorji delajo na položajih, za katere se zahteva visoka raven odgovornosti. Vodstveni delavci so odgovorni za strategijo, perspektivo in kadrovsko upravljanje.

Pravna podlaga za vse vrste zaposlitev je določena v Kadrovskih predpisih za uradnike Evropske unije in Pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Za več informacij glej dokument Sodišča o pregledu socialnega stanja.

Povezave