Yes
No

EU s skupno kmetijsko politiko zagotavlja široko paleto subvencij in drugih ukrepov za zagotavljanje prehranske varnosti, primernega življenjskega standarda za kmete v EU, spodbujanje razvoja podeželja in varstvo okolja. ​