Yes
No

Podnebne spremembe se ne zmenijo za nacionalne meje in jih ni mogoče rešiti samo z nacionalnimi ali lokalnimi ukrepi. Zato je bistveno, da so podnebni ukrepi po vsej EU usklajeni. Cilj energetske politike EU je razogljičenje gospodarstva in zagotavljanje zanesljive oskrbe po konkurenčnih cenah. Ta politika je tesno povezana z okoljsko politiko, katere splošni cilj je varovati, ohranjati in izboljševati okolje za sedanje in prihodnje generacije.​