Yes
No

EU je organizirana v mrežo sedmih institucij ter več kot 50 agencij in drugih organov, ki so razpršeni po državah članicah. Ti sodelujejo pri obravnavanju skupnih interesov EU in njenih državljanov.​