No
No

Sodišče svoje revizijsko delo načrtuje precej vnaprej. Vendar je tudi dovolj prilagodljivo, da se odzove na okoliščine, zaradi katerih je treba v kratkem času revidirati določeno področje politike EU.

Glavni revizijski cilji za dolgoročno načrtovanje so določeni v večletni strategiji Sodišča. Poleg tega Sodišče izvaja večletno tekoče načrtovanje, pri katerem podrobneje določi, kaj bo revidiralo v naslednjem letu in kateri viri bodo za to potrebni. Da bi pripravilo relevantna in pravočasna poročila, svoj program dela deli s svojimi deležniki. O njem namreč vsako leto razpravlja s konferenco predsednikov odborov, političnim organom Evropskega parlamenta, ki usklajuje delo vseh odborov EP.