No
No

Evropska unija je zavezana spoštovanju zasebnosti uporabnikov.

Politika Evropske unije o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah Unije temelji na Uredbi (ES) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne

Ta splošna politika velja za spletišča institucij Evropske unije znotraj domene europa.eu.

Čeprav lahko po večini teh spletišč brskate, ne da bi dali kakršne koli podatke o sebi, se v nekaterih primerih za zagotovitev e-storitev, za katere prosite, zahtevajo osebni podatki.

Spletišča, ki zahtevajo osebne podatke, jih obdelujejo v skladu z zgoraj omenjeno uredbo, poleg tega pa so na teh spletiščih v njihovih posebnih izjavah o varstvu osebnih podatkov navedene informacije o tem, kako uporabljajo vaše podatke:

 • upravljavec za vsako e-storitev določi, kako in v kakšen namen se bodo osebni podatki obdelovali, ter zagotovi, da se pri e-storitvi upošteva politika o varstvu osebnih podatkov,

 • vsaka institucija ima pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki zagotavlja, da se določbe uredbe upoštevajo, poleg tega pa upravljavce obvešča o njihovih obveznostih (glej člene 43–45 uredbe),

 • Evropski nadzornik za varstvo podatkov je neodvisen nadzorni organ za vse institucije (glej člene 52–60 uredbe).

Na spletiščih institucij Evropske unije znotraj domene europa.eu so povezave do spletišč tretjih oseb. Na vsebino teh spletišč ne moremo vplivati, zato vas prosimo, da preberete njihove izjave o varstvu osebnih podatkov.

Kaj je e-storitev?

E-storitev spletišča neke institucije Evropske unije je storitev ali vir, ki je na voljo na spletu, za izboljšanje komunikacije med evropskimi institucijami in podjetji ali javnostjo.

Na spletiščih institucij Evropske unije so/bodo na voljo tri vrste e-storitev:

 • informacijske storitve, s katerimi se javnosti, medijem, podjetjem, vladnim organom in drugim odločevalcem zagotavlja enostaven in uspešen dostop do informacij, s tem pa se izboljšuje transparentnost in razumevanje politik in dejavnosti EU;

 • interaktivne komunikacijske storitve za izboljšanje stikov z javnostjo, podjetji, civilno družbo in javnimi deležniki, s tem pa se poenostavijo mehanizmi za javna posvetovanja in povratne informacije, ki se uporabljajo za oblikovanje politik in prispevajo k dejavnostim in storitvam EU;

 • transakcijske storitve, ki omogočajo dostop do vseh osnovnih vrst transakcij z EU, npr. javno naročanje, finančne operacije, zaposlovanje, prijava na prireditve, pridobitev ali nakup dokumentov itd.

Informacije v posebni izjavi o varstvu osebnih podatkov

Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje naslednje informacije o uporabi vaših podatkov:

 • kdo upravlja zbrane podatke in zakaj se zbirajo ter katera pravna podlaga in tehnična sredstva se uporabljajo. EU osebne podatke zbira samo, kadar jih potrebuje za specifičen namen, nikoli pa jih ponovno ne uporabi za namene, ki se razlikujejo od prvotnega namena zbiranja,
 • komu se vaši podatki razkrijejo. EU podatke tretjim osebam razkrije samo, če je to nujno za namen(-e), opredeljen(-e) zgoraj, in samo omenjenim prejemnikom (ali kategorijam prejemnikov). EU vaših osebnih podatkov ne posreduje za namene neposrednega trženja,
 • vaše pravice iz členov 17 do 24 Uredbe (EU) 2018/1725: pravica dostopa do svojih osebnih podatkov in tega, da se vaši osebni podatki nemudoma popravijo, če so nepravilni ali nepopolni, pod nekaterimi pogoji pravica zahtevati izbris vaših osebnih podatkov ali omejitev njihove uporabe, če je ustrezno, pravica kadar koli iz osebnih razlogov nasprotovati obdelavi vaših osebnih podatkov in pravica do prenosljivosti podatkov. Zahteve bomo obravnavali in sprejeli odločitev, ki vam jo bomo nemudoma sporočili, v vsakem primeru pa v enem mesecu od prejetja zahteve. Po potrebi se to obdobje lahko podaljša še za dva meseca.

Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov lahko vsebuje tudi naslednje informacije o uporabi vaših podatkov:

 • vaša pravica, da lahko zahtevate, da se o spremembah vaših osebnih podatkov, kolikor je to mogoče, obvestijo druge osebe, ki so jim bili vaši podatki razkriti, vaša pravica, da ste obveščeni o tem, ali je zagotovitev podatkov obvezna ali prostovoljna, in o morebitnih posledicah, če se ti podatki ne zagotovijo, vaša pravica v skladu z zakonodajo, da se za vas ne uporabljajo avtomatizirane odločitve (ki se sprejemajo izključno strojno), ki vplivajo na vas, ter če je ustrezno, vaša pravica, da kadar koli prekličete svoje soglasje,
 • kako dolgo se vaši podatki hranijo. EU podatke hrani samo tako dolgo, da jih zbere in obdela,
 • na koga se lahko obrnete z vprašanji ali pritožbami.

Povezave