Yes
No

 

 

Indicative timetable of publication of ECA reports
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Kontaktni obrazec
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Dostop do dokumentov
Varstvo podatkov
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Cilji trajnostnega razvoja
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Special report 17/2023: Circular economy
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Metodologija Sodišča
Misused English words and expressions in EU publications
Response of the European Court of Auditors to the Commission’s second Article 318 evaluation report
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Uslužbenci Sodišča
Možnosti za zaposlitev
Upravljanje
Consequences for public accountability and public audit in the EU and the role of ECA in the light of the current financial and economic crisis
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Varnost hrane
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Preglednost na Evropskem računskem sodišču
Mednarodne organizacije
ECA sustainability report 2022
The European Court of Auditors' audit powers under the proposal for a Council regulation conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions
Medinstitucionalnih odnosih
Zgodovina
Raznolikost in vključevanje
Delovni pogoji na Evropskem računskem sodišču
NextGenerationEU
Odziv Evropskega računskega sodišča na drugo poročilo Komisije o oceni financ Unije v skladu s členom 318
Ravnanje z okoljem
Delovna praksa
Poročila o dejavnostih
Poslanstvo, vizija in vrednote
Poročilo o proračunskem in finančnem upravljanju za proračunsko leto 2016
Pogajanja Evropskega parlamenta o najemnini, ki se plačuje za zgradbe IPE-0, IPE-1 in IPE-2 (imenovane tudi zgradbi WIC in SDM) v Strasbourgu
Proračun EU – ali je čas za reformo? Kratko poročilo o vmesnemu pregledu večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020
Organizacija
Special report 10/2023: The Preparatory action on defence research – Some lessons learned, but value as a testbed for increasing EU defence spending reduced due to time constraints and limited results
Politika videonadzora
Teme
Financial year 2022 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
Strategija
Pridružite se Evropskemu računskemu sodišču
Organizacija