Yes
No

 

 

BERGER
GREGOR
KOZLOVS
KASZASOVÁ
CHRISTOFOROU
PETROVIČ
OPIOŁA
CAZALA
MALETIĆ
GALL-PELCZ
ANDRIKIENĖ
HYZLER
BLOK
TAKKULA
PENTUS-ROSIMANNUS
JAKOBSEN
TURTELBOOM
ȘTEFAN
LINDSTRÖM
MILIONIS
ELVINGER
LEHNE
BLANCO FERNÁNDEZ
LEÃO
Informiranje ključnih uporabnikov dela Sodišča– kolikšen je njegov doseg?
Ali je EU storila dovolj za enakost spolov?
Ali je z odgovornostjo in transparentnostjo mogoče obdržati nosilce moči pod nadzorom?
Kako se EU prilagaja podnebnim spremembam
Poročilo EU o stanju pravne države se še ni dobro uveljavilo
Ravnanje z okoljem
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Pregled 02/2024: Poročanje Komisije o stanju pravne države
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Finance EU še niso imune na kršitve načel pravne države
Posebno poročilo 03/2024: Pravna država v EU
Možnosti za zaposlitev
Preglednost na Evropskem računskem sodišču
Industrijska politika EU za mikročipe na preizkušnji
Pripravništvo za mlade: za učenje ali plačilo?
Dodatno pomoč za Zahodni Balkan v višini 6 milijard EUR je treba bolje zaščititi
Mnenje 01/2024 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za reforme in rast za Zahodni Balkan
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Število pripravništev v EU narašča, vendar težave glede kakovosti ostajajo
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Pregled 01/2024: Ukrepi EU v zvezi s pripravništvi za mlade
Javna naročila
Kako dobri so zaščitni ukrepi za varstvo načel pravne države pri financiranju EU?
Ali je državna pomoč v času krize pod nadzorom?
Diplomatska služba EU mora bolje podpirati „veleposlaništva” Unije v tujini
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service