Yes
No

​Sodišče sicer ni pooblaščeno za preiskovanje primerov domnevnih goljufij, ki škodijo finančnim interesom EU, vendar prispeva k boju proti takim goljufijam z izvajanjem namenskih revizij sistemov za preprečevanje ali odkrivanje goljufij. Sodišče daje tudi mnenja o predlogih Komisije za novo ali revidirano zakonodajo o zadevah, povezanih z goljufijami.