Yes
No

Za dodatne informacije o Evropskem računskem sodišču ali njegovem delu, nas kontaktirajte prek tega obrazca. Pri tem navedite čim več natančnih informacij.