Yes
No

​V kontekstu EU kohezija pomeni zmanjšanje ekonomskih in socialnih razlik med regijami in državami članicami s spodbujanjem ustvarjanja delovnih mest, konkurenčnosti podjetij, trajnostnega razvoja ter čezmejnega in medregionalnega sodelovanja.