Yes
No

Finančno okolje EU se je skozi več desetletij spremenilo. V njegovem osredju je proračun EU, s katerim se zagotavlja financiranje za najrazličnejša področja – kot so kmetijstvo, razvoj podeželskih in mestnih območij, prometna infrastruktura, raziskave, zdravje, migracije in pomoč državam v razvoju – ter financira delovanje institucij EU in drugih organov. Obstajajo tudi skladi in instrumenti, ki so vzpostavljeni zunaj proračuna EU. ​