Yes
No

Finančna stabilnost je odvisna od odpornosti trgov in finančnih institucij na ekonomske šoke ter zmožnosti sistema, da ohrani zaupanje javnosti. EU je zato sprejela ukrepe, s katerimi želi zagotoviti, da so banke in finančni trgi ustrezno regulirani in nadzorovani.​