Yes
No

Namen številnih ukrepov EU za varnost hrane, zdravje živali in zdravje rastlin je varovanje zdravja ljudi in interesov potrošnikov na dobro delujočem notranjem trgu.​