No
No
 

Na tej strani boste našli informacije o javnem naročanju Evropskega računskega sodišča, načrt predvidenih naročil nizke in srednje vrednosti, letne sezname naročil in splošne pogoje, ki veljajo za vsa naročila nizke in srednje vrednosti.

Kadar tako določa finančna uredba, mora Sodišče nabavljati blago, storitve ali dela po postopkih javnega naročanja.

Objavljene informacije o javnem naročanju Sodišča (predhodna informativna obvestila, obvestila o naročilu in obvestila o oddaji naročila) so na voljo v podatkovni zbirki TED (Tenders Electronic Daily).

Spletišče redno posodabljamo z najnovejšimi informacijami o javnem naročanju in obvestilih.

Ponudniki in zunanji strokovnjaki lahko najdejo posebno izjavo o varstvu osebnih podatkov na naslednji povezavi: Varstvo podatkov – posebna izjava o varstvu podatkov - Javno naročilo / zunanji strokovnjaki.

Uvod

Izbira primernega razpisnega postopka in načina obveščanja temelji na predvideni vrednosti naročil, kot sledi:

Vrednost naročila
Najosnovnejši zahtevani postopek Obveščanje
≤ 15 000 EUR postopek s pogajanji z enim dobaviteljem/izvajalcem storitev brez obveščanja
> 15 000 EUR do

≤ 60 000 EUR

postopek s pogajanji z vsaj tremi dobavitelji/izvajalci storitev spletna stran Sodišča
> 60 000 EUR do < prag iz direktive (trenutno 143 000 EUR za storitve/blago in 5 538 000 EUR za gradnje)

postopek s pogajanji z vsaj petimi dobavitelji/izvajalci storitev ali

razpis za prijavo interesa, postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali odprti postopek

spletna stran Sodišča

TED

≥ prag iz direktive (≥ 143 000 EUR za blago/storitve in ≥ 5 538 000 EUR za gradnje) odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti z obvestilom o naročilu v Uradnem listu (TED) TED (e-javno naročanje) in spletna stran Sodišča
> 60 000 EUR brez zgornje meje – storitve z enostavnejšo ureditvijo
konkurenčni postopek s pogajanji
TED (e-javno naročanje) in spletna stran Sodišča

Postopki s pogajanji v ocenjeni vrednosti, ki je večja od 15 000 EUR in manjša ali enaka kotprag iz direktive

Vsi postopki s pogajanji v vrednosti, ki je večja od 15 000 EUR in manjša ali enaka kot prag iz direktive (< 143 000 EUR za blago/storitve in < 5 538 000 EUR za gradnje), ki jih načrtuje Sodišče, so objavljeni na spodnjem spletnem naslovu Sodišča. Glej predhodno obveščanje o naročilih nizke in srednje vrednosti.

Ta napoved Sodišča v ničemer ne zavezuje. Sodišče lahko glede na svoje potrebe priložnostno izvede tudi druge postopke javnega naročanja.

Če vas zanima kateri od načrtovanih postopkov, nas kontaktirajte prek kontaktnega obrazca, izberite „Javna naročila” ter vnesite naslednje informacije: predmet razpisnega postopka, ime, naslov in kontaktni podatki vašega podjetja.

Postopki javnega naročanja v ocenjeni vrednosti nad pragom iz direktive

Vsi postopki javnega naročanja v ocenjeni vrednosti nad pragom iz direktive (≥ 143 000 EUR za blago/storitve in ≥ 5 538 000 EUR za gradnje) se oglašujejo v Uradnem listu (TED), ki je glavni vir informacij o večjih postopkih javnega naročanja.

Obveščamo vas, da Evropsko računsko sodišče ne razpošilja tiskanih različic razpisne dokumentacije. Vsa potrebna dokumentacija je na voljo v elektronski obliki na tej spletni strani in na spletišču e-javnega naročanja prek povezave, navedene v obvestilu o naročilu (točka I.3).

Če imate težave pri prenosu, nas kontaktirajte prek kontaktnega obrazca, izberite „Javna naročila” ter navedite referenčno številko in naslov zadevnega razpisnega postopka.

Opozarjamo vas tudi, da so v roku za oddajo ponudb lahko objavljena pojasnila v zvezi z dokumentacijo in/ali spremembe. Dodatne informacije bodo na voljo le na spletišču e-javnega naročanja prek povezave, navedene v obvestilu o naročilu (točka I.3), zato ponudnikom priporočamo, da redno spremljajo to spletišče, saj so na njem kadar koli do konca roka za predložitev ponudb lahko objavljene dodatne informacije.

Uvod

Evropsko računsko sodišče namerava izvesti naslednje postopke za oddajo javnih naročil nizke in srednje vrednosti. Ta časovni načrt Sodišča v ničemer ne zavezuje. Sodišče lahko glede na svoje potrebe izjemoma izvede tudi druge postopke javnega naročanja.

Zadeva Ocena Vrsta (blaga (F), storitve (S), stavb (B), dela (W)) Okvirno načrtovanje (začetek postopka)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

Če vas zanima kateri od zgoraj navedenih postopkov, nas kontaktirajte prek kontaktnega obrazca, izberite „Javna naročila” ter vnesite naslednje informacije: predmet razpisnega postopka, ime, naslov in kontaktni podatki vašega podjetja.

Letni seznami naročil nizke in srednje vrednosti, ki jih je oddalo Sodišče (> 15 000 EUR do < prag iz direktive)

Letni podatki o posebnih naročilih na podlagi okvirnih pogodb

Letni seznami naročil, ki jih je Sodišče oddalo na podlagi točk 11.1 (h) in (j) do (m) Priloge I k finančni uredbi

Povezani dokumenti

Letni seznami sprememb naročil

Objava informacij o vrednosti in prejemnikih sredstev EU

Povezani dokumenti