Yes
No

​​

 • 2016-2022

  Klaus-Heiner Lehne

  Klaus-Heiner Lehne (1.10.2016 - 30.9.2022)
  Nemčija

  Rojen je bil 28. oktobra 1957 v Düsseldorfu. Leta 1986 je v Düsseldorfu opravil drugi državni pravniški izpit. Od leta 1994 do 2014 je bil poslanec Evropskega parlamenta, od leta 2009 to 2014 predsednik Odbora za pravne zadeve in predsednik konference predsednikov odborov.

  Bil je tudi poslanec nemškega zveznega parlamenta, in sicer od leta 1992 do 1994, med letoma 2004 in 2014 pa tudi predavatelj evropskega prava na Univerzi Heinrich Heine v Düsseldorfu in na Univerzi v Kölnu.

  Skrči/razširi je na voljo samo za uporabnike, ki niso slepi ali slabovidni (besedilo za bralnike zaslona je že na voljo)
 • 2008-2016

  Vítor Manuel da Silva Caldeira
   

  Vítor Manuel da Silva Caldeira (16.1.2008 - 30.9.2016)
  Portugalska

  Rojen v kraju Campo Maior 2. januarja 1960; diplomiral iz prava na Universidade Clássica v Lizboni; zaključil podiplomski študil iz evropskih študij na evropskem inštitutu pravne fakultete univerze Universidade Clássica v Lizboni.

  Predavatelj na pravni fakulteti Universidade Clássica v Lizboni (1983) in na visokošolskem zavodu za nove poklice (1996); član Evropskega računskega sodišča od 1. marca 2000 do 30. septembra 2016: pristojen za revidiranje dejavnosti EU na področju bančništva, vključno z Evropsko centralno banko, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo (ESPJ), Evropskimi šolami, decentraliziranimi organi in agencijo za oskrbo Euratom (2000); pristojen za izjavo Sodišča o zanesljivosti (DAS) na naslednjih področjih: zanesljivost zaključnih računov ter zakonitost in pravilnost z njimi povezanih transakcij na različnih področjih prihodkov in odhodkov proračuna EU, reforma sistemov notranjih kontrol Komisije in posodobitev računovodskega sistema EU; poročevalec za mnenje Sodišča o modelu enotne revizije in predlogu za okvir notranjih kontrol EU (2002); dekan revizijske skupine Sodišča, odgovorne za usklajevanje revidiranja računovodskih izkazov, revizijskih metodologij in kontrole kakovosti (skupina CEAD); član upravnega odbora Sodišča (2005); pristojen za oddelek za razvoj revizije in poročila (ADAR), zlasti za kontrolo kakovosti revizijskih poročil Sodišča in izvajanje revizijskih metodologij (2006); poročevalec za Priročnik za revizije smotrnosti poslovanja, ki ga je Sodišče sprejelo leta 2007; predsednik Evropskega računskega sodišča (2008—2016); revizor EUROSAI (2008); član upravnega odbora Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucij (EUROSAI) (2011); pristojen za nadzor dela Sodišča, odnose z institucijami Evropske unije, odnose z vrhovnimi revizijskimi institucijami in mednarodnimi organizacijami na področju revizije, pravne zadeve ter notranjo revizijo; v svojem prvem mandatu je podpiral in vodil reformo strukture in procesa odločanja Sodišča, ki je privedla do uvedbe sistema senatov zaradi optimizacije vodenja Sodišča, ki je tako postalo učinkovitejše in uspešnejše; v drugem mandatu je vodil institucijo v času, v katerem so revizijska poročila in mnenja Sodišča o finančni zakonodaji zaradi finančne krize in velike potrebe po prispevanju k zagotavljanju boljšega upravljanja sredstev EU postala še pomembnejša; 3. oktobra 2016 je postal predsednik portugalskega računskega sodišča.

  Skrči/razširi je na voljo samo za uporabnike, ki niso slepi ali slabovidni (besedilo za bralnike zaslona je že na voljo)
 • 2005-2008

  Hubert Weber
   

  Hubert Weber (16.1.2005 - 15.1.2008)
  Avstrija

  Rojen na Dunaju 29. decembra 1939; doktor prava (Univerza na Dunaju); državni uradnik na področju zaposlovalne politike in kasneje namestnik direktorja na Avstrijskem ministrstvu za socialne zadeve (1959); revizor na Avstrijskem računskem sodišču.

  Revizije kanclerjevega urada, Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za pravosodje (1970); vodja kabineta predsednika Avstrijskega računskega sodišča in enote za INTOSAI (1975); vodja službe za kadrovske zadeve (organizacija, proračunske in kadrovske zadeve, usposabljanje) (1981); generalni direktor oddelka za revizije javnih podjetij, odgovoren za spremljanje mednarodnih zadev, zlasti na področju INTOSAI in njegovih regionalnih organizacij (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, EUROSAI, OLACEFS in SPASAI), ter za finančni nadzor v okviru projektov Združenih narodov; član Evropskega računskega sodišča od 1. marca 1995 do 31. marca 2011, odgovoren za sektor ADAR, od leta 2005 do leta 2008 pa predsednik Evropskega računskega sodišča.

  Skrči/razširi je na voljo samo za uporabnike, ki niso slepi ali slabovidni (besedilo za bralnike zaslona je že na voljo)
 • 2002-2005

  Juan Manuel Fabra Vallés
   

  Juan Manuel Fabra Vallés (16.1.2002 - 15.1.2005)
  Španija

  Rojen 4. februarja 1950 v mestu Tortosa (Španija); diplomiral je na Universidad Complutense v Madridu; vodja lokalnega odbora ljudske stranke v Tarragoni (1978); član taragonskega parlamenta; član parlamentarne skupščine NATO (1982).

  Govorec lokalnega odbora ljudske stranke v Tortosi (1979); regionalni vodja katalonskega odseka ljudske stranke; član nacionalnega izvršnega odbora ljudske stranke (1986); namestnik predsednika skupine Evropske ljudske stranke v parlamentarni skupščini Sveta Evrope (1989); član skupščine Zahodnoevropske unije (1991); odbor za proračunski nadzor, odbori za zunanje zadeve, varnost in obrambno politiko (1994); član Evropskega računskega sodišča (2000—2006): predsednik Sodišča, 2002–2005; umrl 16. aprila 2012.

  Skrči/razširi je na voljo samo za uporabnike, ki niso slepi ali slabovidni (besedilo za bralnike zaslona je že na voljo)
 • 1999-2001

  Jan O. Karlsson
   

  Jan O. Karlsson (18.1.1999 - 31.12.2001)
  Švedska

  Rojen 1. junija 1939 v Stockholmu; diplomiral na Univerzi v Stockholmu na Švedskem (ekonomija, politične vede in zgodovina); pomočnik sekretarja in nato generalni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo (1962); svetovalec za politiko v uradu predsednika vlade (1968).

  Asistent člana mestnega sveta Stockholma, odgovornega za finance(1973); pomočnik sekretarja predsedstva nordijskega sveta (1977); državni sekretar, odgovoren za sodelovanje med skandinavskimi državami, in državni sekretar na ministrstvu za finance; predsednik odbora za večja mesta (1988); svetovalec in koordinator v uradu predsednika vlade (1990); osebni zastopnik predsednika vlade pri usklajeni ponovni oceni sodelovanja med nordijskimi državami pred pristopom Švedske k Evropskemu gospodarskemu prostoru in EU (1990); pogajalec in svetovalec za gospodarske, finančne in proračunske zadeve v sekretariatu skupine socialnih demokratov v švedskem parlamentu (Riksdag) (1992); generalni direktor na ministrstvu za zunanje zadeve (1994); član Evropskega računskega sodišča od 1. marca 1995 do 31. decembra 2001: pristojen za sektor „sodelovanje z državami v razvoju in državami, ki niso članice EU (splošni proračun Evropske unije)“; predsednik Evropskega računskega sodišča (1999—2001); umrl 19. septembra 2016.

  Skrči/razširi je na voljo samo za uporabnike, ki niso slepi ali slabovidni (besedilo za bralnike zaslona je že na voljo)
 • 1996-1999

  Bernhard Friedmann
   

  Bernhard Friedmann (1.1.1996 - 17.1.1999)
  Nemčija

  Rojen v Ottersweierju 8. aprila 1932; doktorat iz ekonomije na Univerzi in visoki šoli za ekonomske in upravne znanosti v Freiburgu im Breisgau; visoki položaji v nemški zvezni upravi in v industriji; poslanec v nemškem zveznem parlamentu (1976).

  Član odbora za proračun in kasneje revizijskega odbora, leta 1982 je postal predsednik zadnjega; predsednik odbora za odobritev vojaških odhodkov (1985); član Evropskega računskega sodišče od 21. decembra 1989 do 31. decembra 2001, pristojen za revidiranje Evropske skupnosti za premog in jeklo, poslov dajanja in najemanja posojil, subvencioniranih obrestnih mer ter pomoči državam srednje in vzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav (nekdanje sovjetske republike); dekan revizijske skupine, pristojne za strukturno pomoč, revizijo področja regionalne politike, integriranih programov za Sredozemlje ter področja „prometna infrastruktura“ Kohezijskega sklada (1994); predsednik Evropskega računskega sodišča (1996—1999); umrl 18. maja 2021.

  Skrči/razširi je na voljo samo za uporabnike, ki niso slepi ali slabovidni (besedilo za bralnike zaslona je že na voljo)
 • 1993-1995

  André J. Middelhoek
   

  André J. Middelhoek (12.1.1993 - 31.12.1995)
  Nizozemska

  Rojen v Voorburgu 13. decembra 1931; diploma iz ekonomskih ved na Univerzi v Amsterdamu (1957); član Osrednjega urada nizozemske vlade za ekonomsko načrtovanje (1958); namestnik direktorja Osrednjega urada za ekonomsko načrtovanje (1966).

  Predavatelj na Mednarodnem inštitutu za visoke družboslovne študije (1960); generalni direktor za državni proračun ministrstvo za finance; član/podpredsednik Odbora Evropskih skupnosti za ekonomsko politiko (1969); član Evropskega računskega sodišča od 18. oktobra 1977 do 31. decembra 1995: revidiranje odhodkov na področjih energetike, raziskav in naložb (1977); metodologija in strokovno usposabljanje; glavni poročevalec za letno poročilo (1981); Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, sekcija za usmerjanje; integrirani programi za Sredozemlje; koordinacija strukturnih skladov; predsednik od leta 1993 do leta 1995.

  Skrči/razširi je na voljo samo za uporabnike, ki niso slepi ali slabovidni (besedilo za bralnike zaslona je že na voljo)
 • 1990-1992

  Aldo Angioi
   

  Aldo Angioi (9.1.1990 - 31.12.1992)
  Italija

  Rojen 11. aprila 1927 v Rimu; magisterij iz prava (1947); uspešno opravil zaposlitveni natečaj za uradnika Ministrstva za zaposlovanje in socialno varnost (1949); sodnik na italijanskem računskem sodišču (Corte dei Conti) (1953).

  Svetovalec na italijanskem računskem sodišču (1970); član Mednarodnega revizijskega odbora za NATO (1973); predsednik Mednarodnega revizijskega odbora za NATO (1974); član Evropskega računskega sodišča od 18. oktobra 1977 do 31. decembra 1992: predsednik Sodišča od leta 1990 do leta 1992; umrl 24. oktobra 2020.

  Skrči/razširi je na voljo samo za uporabnike, ki niso slepi ali slabovidni (besedilo za bralnike zaslona je že na voljo)
 • 1984-1989

  Marcel Mart
   

  Marcel Mart (18.10.1984 - 20.12.1989)
  Luksemburg

  Rojen v mestu Esch-sur-Alzette 10. maja 1927; doktorat iz prava; član luksemburške odvetniške zbornice (1953); glavni urednik mednarodne novinarske agencije Agence Europe (1955); namestnik tiskovnega predstavnika Visoke oblasti Evropske skupnosti za premog in jeklo (1960).

  Vodja informacijske pisarne treh evropskih skupnosti v New Yorku (1964); vodja oddelka za informiranje tretjih držav Komisije Evropske gospodarske skupnosti (1967); luksemburški minister za gospodarstvo, srednji razred, turizem, promet in energetiko (1969); član Evropskega računskega sodišča od 18. oktobra 1977 do 20. decembra 1989. Predsednik Sodišča od leta 1984 do leta 1989; umrl 15. novembra 2019.

  Skrči/razširi je na voljo samo za uporabnike, ki niso slepi ali slabovidni (besedilo za bralnike zaslona je že na voljo)
 • 1981-1984

  Pierre Lelong
   

  Pierre Lelong (18.10.1981 - 17.10.1984)
  Francija

  Rojen v Parizu 22. maja 1931; licenciat prava; diploma na Inštitutu za politične študije (Institut d'études politiques) v Parizu; študent na ekonomskem in finančnem oddelku Nacionalne upravne akademije (École nationale d'administration) (1956).

  Ministrstvo za finance (1958); generalni sekretariat za ekonomsko sodelovanje med ministrstvi (1961); referent v kabinetu predsednika vlade (1962); višji svetovalec na francoskem računskem sodišču; direktor sklada za usmerjanje in regulacijo kmetijskih trgov (1967); poslanec departmaja Finistère (1968); državni sekretar na ministrstvu za pošto in telekomunikacije (1974); administrator na Caisse nationale de crédit agricole in na Air France; član Evropskega računskega sodišča od 18. oktobra 1977 do 20. decembra 1989; predsednik Evropskega računskega sodišča v obdobju 1981—1984.

  Skrči/razširi je na voljo samo za uporabnike, ki niso slepi ali slabovidni (besedilo za bralnike zaslona je že na voljo)
 • 1977-1981

  Michael N. Murphy
   

  Michael N. Murphy (11.11.1977 - 17.10.1981)
  Irska

  Rojen v Corku 19. januarja 1919; služboval na več delovnih mestih v javni upravi (1937); upravni uslužbenec, nato pomočnik vodilnega upravnega uslužbenca na ministrstvu za finance (1946); vodilni upravni uslužbenec (1962) in pomočnik sekretarja za proračun (1968).

  Podsekretar (vodja oddelka), vodja odseka za javno porabo, odgovoren za celotno področje javne porabe (1971); sekretar na ministrstvu za finance; direktor na irski centralni banki; namestnik guvernerja Mednarodne banke za obnovo in razvoj; član usklajevalnega odbora za kratkoročne ekonomske in finančne politike (EGS); član nacionalnega ekonomsko-socialnega sveta; član nacionalnega znanstvenega sveta; član odbora in izvršne komisije inštituta za ekonomske in socialne raziskave; član Evropskega računskega sodišča od 18. oktobra 1977 do 17. maja 1986; predsednik Sodišča (1977—1981); umrl 28. marca 2009.

  Skrči/razširi je na voljo samo za uporabnike, ki niso slepi ali slabovidni (besedilo za bralnike zaslona je že na voljo)