Yes
No

​Raziskave in inovacije so osrednjega pomena za strategijo EU za konkurenčnost, rast in delovna mesta. Namen politike EU je vzpostaviti primerno okolje za raziskave in inovacije ter povečati naložbe.