Yes
No

Da bi se spodbudila ustvarjanje delovnih mest in zdravje gospodarstva, je namen politike EU ustvariti poslovno okolje, v katerem lahko podjetja uspevajo in postanejo bolj konkurenčna. Številni programi EU so namenjeni malim in srednjim podjetjem pri dostopu do financiranja in trgov ter podpirajo podjetništvo, internacionalizacijo in rast.​