Yes
No

Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je zavezano reševanju podnebnih in okoljskih izzivov, tako pri svojem revizijskem delu kot v vlogi delodajalca. Prepričani smo namreč, da je vsak najmanjši prispevek v pomoč in da vsako posamezno dejanje neposredno pripomore k bolj trajnostnemu svetu.

V nadaljevanju je nekaj primerov okoljskih pobud Sodišča:


  • čebelarski klub Sodišča skrbi za čebelnjake, postavljene na zemljišču Sodišča, to pa uslužbencem omogoča, da pridobijo praktične izkušnje s čebelarjenjem. Pridelani med se uporabi predvsem za namene reprezentance Sodišča,


  • vrtnarska skupnost Sodišča skrbi za cvetlične in zelenjavne grede na zemljišču Sodišča, uslužbencem pa omogoča tudi izmenjavo semen, katere namen je povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in permakulturi,


  • Sodišče že štiri leta sodeluje z lokalno nevladno organizacijo pri izvajanju prostovoljnih dejavnosti sajenja dreves na zemljišču v Luksemburgu,


  • Sodišče svojim uslužbencem nudi naročnino za sistem izposoje koles v mestu Luxembourg „vel'OH!“,


  • da bi Sodišče zmanjšalo uporabo plastike, uslužbencem priskrbi posode za hrano za s seboj in za vodo, namenjene večkratni uporabi.

  • EMAS - Performance, Credibility, Transparency. Verified environmental management

    Sodišče sodeluje v sistemu EU za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), ki je orodje upravljanja ocenjevanja in poročanja o okoljski uspešnosti organizacij ter njenega izboljšanja. Če želite izvedeti več o sistemu EMAS na Sodišču, obiščite to ​spletno stran.