Yes
No

​NextGenerationEU je začasni instrument, ki je bil vzpostavljen leta 2020 in je namenjen obravnavanju socialno-ekonomskih posledic pandemije COVID-19. Z njim se bodo predvsem za financiranje gospodarskega okrevanja v EU zagotovila finančna sredstva v višini do 750 milijard EUR. Ta se porabljajo v obliki nepovratnih sredstev in posojil državam članicam prek mehanizma za okrevanje in odpornost ter šestih drugih programov porabe EU za obdobje 2021–2027.