Yes
No

​Varnost in obramba sta bistveni del skupne zunanje in varnostne politike EU. EU si prizadeva zagotoviti visoko raven varnosti, in sicer z ukrepi za preprečevanje kriminala, rasizma in ksenofobije ter boj proti njim ter z usklajevanjem in sodelovanjem med nacionalnimi policijskimi, pravosodnimi in drugimi organi.