Yes
No

​​Evropska unija

Za VRI Evropske unije glej:

Države kandidatke in potencialne države kandidatke za članstvo v EU

*To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

Drugi VRI

Organizacije VRI