Yes
No

​Evropsko računsko sodišče je sprejelo Sklep št. 6-2019 o politiki odprtih podatkov in ponovni uporabi dokumentov, da bi izboljšalo pretok informacij med Sodiščem in širšo javnostjo ter olajšalo obsežno ponovno uporabo informacij (člen 1).

V zvezi s tem se je Sodišče zavezalo, da bo, kadar je to mogoče in primerno, svoje dokumente objavilo na spletu v odprtih in strojno berljivih formatih. 

 Poročila na tej strani spletišča so objavljena skupaj z nabori podatkov, pripravljenimi v skladu s sklepom Sodišča o odprtih podatkih. Objavljene so tudi informacije o podatkih iz poročila ter po možnosti o virih podatkov in uporabljenih metodologijah in izračunih.

Odprti podatki Sodišča so na voljo tudi na Portalu odprtih podatkov Evropske unije data.europa.eu, na katerem lahko najdete tudi nabore podatkov drugih institucij, organov in agencij EU ter držav članic EU.