Yes
No

Države članice lahko računajo na podporo EU pri oblikovanju skupne politike na področju azila in priseljevanja, ki temelji na solidarnosti, učinkovitem upravljanju migracijskih tokov, pravični obravnavi državljanov tretjih držav, ki živijo v EU, ter ukrepih za boj proti nezakonitemu priseljevanju in trgovini z ljudmi. ​