Yes
No

​Evropsko računsko sodišče (Sodišče) ima sedež v Luxembourgu in zaposluje približno 900 uslužbencev. Je institucija EU, ki v ospredje postavlja človeka: ta pristop olajšuje vključevanje, omogoča lažjo interakcijo in spodbuja timsko delo. Poleg tega skrbi za dobro počutje svojih uslužbencev in si prizadeva ustvariti delovno okolje, v katerem se njegovi uslužbenci počutijo zaupanja vredni, cenjeni in motivirani.


  • Sodišče ima svoje prostore v treh stavbah, ki so na enem mestu, in v njih zagotavlja varno in okolju prijazno fizično delovno okolje, s katerim spodbuja sodelovanje. Opremljeno je z vsemi potrebnimi prostori za lažje in prijetnejše življenje (menza, kavarni, prostori za šport, družinska soba itd.). Uslužbenci Sodišča imajo na voljo vsa orodja in infrastrukturo IT, ki jih potrebujejo za fleksibilno in učinkovito delo.

  • Uslužbenci Sodišča lahko delajo v pisarni in na daljavo, (določeno število dni na leto) tudi zunaj kraja zaposlitve, in koristijo fleksibilne vzorce dela.


Sodišče poleg tega ponuja konkurenčno plačilo in celovit paket ugodnosti, vključno z dopustom in pokojninskim načrtom, zdravstvenim zavarovanjem po vsem svetu za uslužbence in njihove vzdrževane družinske člane ter življenjskim in invalidskim zavarovanjem. Višina osnovnih plač je določena v kadrovskih predpisih EU (podatki o plačah so na voljo tukaj).

Osnovna plača se lahko poveča za nekatere dodatke (izselitveni, gospodinjski in otroški dodatek), ki so odvisni od razmer in družinskega statusa posameznika. Bruto plača je oproščena nacionalnega davka, vendar je obdavčena z davkom EU in solidarnostno dajatvijo.

Uslužbenci so upravičeni do najmanj 24 dni letnega dopusta, k čemur se prištejejo še dela prosti dnevi.