No
No

Evropsko računsko sodišče želi kar se da prispevati k odpornejši, trajnostnejši in pravičnejši Evropski uniji.

Za zagotovitev, da lahko to ambicijo tudi uresniči, je določilo cilje, ki bodo usmerjali njegovo delo. Ti so opredeljeni v večletnih strategijah. Sedanja strategija Sodišče zajema obdobje od leta 2021 do leta 2025.

Trije strateški cilji Sodišča za obdobje 2021–2025 so:

  • Izboljšati odgovornost, transparentnost in revizijske ureditve pri vseh vrstah ukrepov EU

  • Revizije osredotočiti na področja in teme, na katerih lahko Sodišče ustvari največ dodane vrednosti

  • Dajati zanesljiva revizijska zagotovila v spreminjajočem se okolju, polnem izzivov

V strategiji Sodišča za obdobje 2021–2025 so določeni njegove vrednote, poslanstvo in vizija. Poleg tega je podrobno opisano, kako naj bi se strateški cilji dosegli.

Prejšnje strategije Sodišča