Yes
No

​Sodišče nudi delovno prakso univerzitetnim študentom in diplomantom na področjih, ki so pomembna za njegovo delo. Če bo vaša prijava uspešna, vas bomo za pet mesecev povabili v Luxembourg, kjer boste lahko konkretno prispevali k delu, ki omogoča boljše delovanje vse celine. Če vas zanima, kaj vam Sodišče lahko ponudi, in izpolnjujete vse pogoje za prijavo, vas vabimo, da se prijavite.

Sodišče sprejema prijave za prakso na vseh področjih svojega dela: revizija, prevajanje, komuniciranje, splošna administracija, informacijska tehnologija in upravljanje knjižnice. Še posebej so vabljeni kandidati s profili na področjih revizije IT in podatkovnih ved, saj si Sodišče prizadeva za izboljšanje uporabe tehnologije in podatkov pri svojem revizijskem delu in išče praktikante z vizijo in zamislimi, ki bodo na tem področju pustili svoj pečat.

Izkušnja prakse na Sodišču

Sodišče je odličen kraj za prakso. Imeli boste priložnost, da se boste zavzeto ukvarjali z zadevami, ki so resnično pomembne, s Sodišča pa boste odšli z izkušnjo, da je vaše delo pozitivno vplivalo na življenje milijonov ljudi.

Imeli boste mentorja, ki bo odgovoren za vašo vključitev v delovno ekipo in bo spremljal vašo delovno obremenitev. Že od samega začetka boste podpirali ekipo poklicnih revizorjev pri analiziranju učinka politik EU in predlaganju izboljšav ali preverjanju pravilnosti transakcij, povezanih z zaključnim računom EU. 

Traineeship supervisor

Morda boste celo dobili priložnost, da s svojo ekipo odpotujete na revizijsko delo v drugo državo EU in tam neposredno spremljate delo revizorjev EU na terenu. V oddelkih, ki se ne ukvarjajo z revizijo, boste lahko pod nadzorom vodij projektov ali izkušenih članov ekip v okviru projektnih ekip sodelovali pri projektih, ki jih Sodišče trenutno izvaja.

Skupno delo – skupno učenje

Veliko časa boste preživeli s svojimi kolegi praktikanti. Vsi praktikanti Sodišča začnejo prakso isti dan, kot skupina. S skupno izkušnjo običajno postanejo tesno povezana skupina. Poleg tega, da pridobijo praktične izkušnje, spletejo tudi mrežo stikov, ki trajajo še dolgo po koncu prakse.

Na Sodišču so tri obdobja prakse, in sicer:

  • od 1. marca do 31. julija istega koledarskega leta,
  • od 1. maja do 30. septembra istega koledarskega leta in
  • od 1. oktobra enega koledarskega leta do 28. (29.) februarja naslednjega.

V teh treh obdobjih lahko praksa traja od tri do pet mesecev.

Nadomestilo za delovno prakso

Med prakso boste prejemali nadomestilo v višini 1 500 EUR na mesec. Včasih Sodišče ponudi nekaj neplačanih praks, a te so prej izjema kot pravilo.

Ali izpolnjujete pogoje?

Za prakso na Sodišču morate izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ste državljan ene od držav članic EU,
  • dokončali ste najmanj štiri semestre univerzitetnega študija na enem od področij, relevantnih za delo Sodišča,
  • dobro obvladate enega od uradnih jezikov EU, zadovoljivo pa še drugega.

Eden od ciljev programa prakse Sodišča je omogočiti čim večjemu številu oseb, da pridobijo izkušnje z delom v upravi EU. Če ste bili v preteklosti že kakor koli zaposleni v instituciji ali agenciji EU ali pa ste delali kot pomočnik poslanca, se za prakso na Sodišču ne morete prijaviti. Prav tako se ne morete prijaviti, če ste že opravljali prakso v kakem drugem organu EU. Več podrobnosti je na voljo v pravilih o praksi na Sodišču.

Če boste izbrani, boste morali predložiti potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence vaših nacionalnih organov. Predložiti boste morali tudi zdravniško potrdilo, da ste fizično sposobni opravljati delovne naloge. Kandidati z invalidnostjo lahko predložijo potrdilo svojega zdravnika, da lahko uspešno opravljajo delo na delovnem mestu, če je to ustrezno prilagojeno.

traineeship application

Prijavite se tukaj

Za prijavo na spodnjem seznamu poiščite obdobje, za katero se želite prijaviti, in kliknite „Prijava”. Prijavite se lahko samo prek obrazca, ki je na voljo na tej povezavi. Sodišče prijav, poslanih drugače, ne bo sprejelo.