Yes
No

Tríd an gComhbheartas Talmhaíochta atá ag an Aontas Eorpach, tugann an tAontas raon leathan fóirdheontas, agus déanann sé go leor bearta eile, chun an tslándáil bia a ráthú, chun caighdeán cóir maireachtála a chinntiú d'fheirmeoirí, chun forbairt tuaithe a chur chun cinn agus chun an comhshaol a chosaint. ​