Yes
No

Tá muid tiomnaithe d’aghaidh a thabhairt ar dhúshláin a bhaineann leis an aeráid agus leis an gcomhshaol, inár n-obair iniúchóireachta agus mar fhostóir araon. Creideann muid gur mór iad na beaganna i dteannta a chéile, agus go bhfuil tionchar díreach ag gach uile ghníomhaíocht chun domhan níos inbhuanaithe a chruthú.

Déantar cur síos ar roinnt samplaí dár dtionscnaimh chomhshaoil thíos:


  • Breathnaíonn club beachaireachta d’fhoireann CIE i ndiaidh coirceoga ar áitreabh na Cúirte, rud a ligeann don fhoireann taithí beachaireachta teagmhálach a fháil. Úsáidtear an mhil le haghaidh críocha léirithe corparáideacha den chuid is mó.


  • Breathnaíonn Pobal garraíodóirí CIE i ndiaidh ceapacha bláthanna agus ceapacha glasraí ar áitreabh na Cúirte. Cuireann an pobal sin malartuithe síolta ar fáil d’fhoireann na Cúirte freisin, agus tá sé mar aidhm acu feasacht a ardú faoin mbithéagsúlacht agus faoin mbuantalmhaíocht.


  • Oibriú ceithre bliana a dhéanamh i gcomhar le heagraíocht neamhrialtasach (ENR) áitiúil chun gníomhaíochtaí i dtaobh phlandáil crann a dhéanamh go deonach ar cheapach talún i Lucsamburg.


  • Cuireann muid ár síntiúis foirne ar fáil do scéim cíosa rothar vel'OH! de chuid Chathair Lucsamburg.


  • Soláthraíonn CIE boscaí bia agus buidéil uisce in-athúsáidte dá fhoireann, le haghaidh bia le tabhairt leat agus uisce le hól, chun úsáid plaisteach a laghdú.

  • EMAS - Performance, Credibility, Transparency. Verified environmental management

    Glacann CIE páirt i Scéim um Bainistíocht agus Iniúchadh Comhshaoil (EMAS) de chuid an Aontais, ar uirlis bhainistíochta í chun feidhmíocht chomhshaoil eagraíochtaí a fheabhsú, a thuairisciú agus meastóireacht a dhéanamh uirthi. Más maith leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi EMAS ag an gCúirt, téigh chuig an leathanach seo.