Yes
No

​​An tAontas Eorpach

Maidir le hUFInna an Aontais Eorpaigh, féach:

Tíortha is iarrthóirí agus tíortha is iarrthóirí ionchasacha

*Ní dochar an t-ainmniú sin do sheasaimh ar stádas, agus tá sé ag teacht le Rún 1244/1999 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe (UNSCR) agus le Tuairim na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta (CBI) maidir le dearbhú forógra neamhspleáchais na Cosaive.

UFInna eile

Eagraíochtaí UFI