Yes
No

Digitalne tehnologije mijenjaju sve aspekte naših života, od načina na koji radimo i poslujemo do načina na koji putujemo, komuniciramo i odnosimo se prema drugima. Digitalnom strategijom EU-a želi se zajamčiti društveni i gospodarski uspjeh te dosad nezabilježene tehnološke tranzicije. ​