Yes
No

​Europski revizorski sud (Sud) nudi osposobljavanje svakom članu osoblja kako bi se potpuno razvili njihovi talenti. Sud vjeruje da je učenje cjeloživotni proces. Programom osposobljavanja doprinosi se tome da Sud postane intelektualno stimulativno radno mjesto s motiviranim i prikladno osposobljenim djelatnicama i djelatnicima koji služe EU-u i njegovim građanima.

ECAcademy  

Katalog aktivnosti učenja na Sudu obuhvaća širok raspon tema. Neki od tečajeva Suda dostupni su i javnosti na njegovu portalu ECAdemy.

Za novozaposlene revizore nudi se trogodišnji uvodni program pod nazivom ASPIRE, koji se provodi od . Sud je pokrenuo ASPIRE Alumni, nastavak programa u okviru kojeg se svakoj skupini bivših polaznika olakšava daljnji profesionalni razvoj pod vodstvom člana Suda u svojstvu mentora.

Sud podržava revizorsko osoblje i u stjecanju te održavanju stručnih kvalifikacija. Osoblju se također pruža prilika za sudjelovanje u poslijediplomskim akademskim programima.

Savjetnici za karijeru i mentori u službi Suda pružaju smjernice svim članovima osoblja u svim fazama njihove karijere.

Sud prepoznaje i nagrađuje uspješnost davanjem veće ​autonomije, dodjelom nagrada za uspješnost i upravljanje znanjem, provedbom programa za razvoj vještina vođa i drugim prilikama za učenje i razvoj.

Sud potiče mobilnost unutar organizacije i rotaciju osoblja na položajima u različitim područjima i s različitim odgovornostima. Politikom rotacije osoblja nastoji se potaknuti razvoj karijere te povećati motivaciju i kvalitetu revizije čuvajući pritom profesionalnu neovisnost. Mobilnošću u institucijama EU-a promiče se cjeloživotno učenje i razvoj za stalno osoblje Suda.​

Related documents