Yes
No

​UN-ovi ciljevi održivog razvoja u kontekstu EU-a

Ujedinjeni narodi 2015. donijeli su Program održivog razvoja do 2030. Temelji se na 17 ciljeva održivog razvoja(opens in new window) sa 169 povezanih ciljnih vrijednosti koje se prati s pomoću 232 pokazatelja. Cilj je Programa ostvariti do 2030. socijalni, gospodarski i okolišni održivi razvoj na svjetskoj razini. 

Ciljevi održivog razvoja

EU je osmislio oko 100 pokazatelja za ciljeve održivog razvoja, koji su općenito usklađeni s UN-ovim pokazateljima održivog razvoja, ali im nisu istovjetni. Time se EU-u omogućuje da usmjeri svoje pokazatelje za ciljeve održivog razvoja na pitanja koja su posebno relevantna u europskom kontekstu. Provedbu ciljeva održivog razvoja Europska komisija prati od 2017. u okviru godišnjih izvješća o praćenju ciljeva održivog razvoja(opens in new window).

Važnost ciljeva održivog razvoja za vrhovne revizijske institucije

Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) utvrdila je u strateškom planu za razdoblje 2023. – 2028.(opens in new window) pet ključnih prioriteta. Jedan je od njih doprinijeti ostvarivanju Programa za održivi razvoj do 2030.  

Vrhovne revizijske institucije (VRI) svojim revizijskim aktivnostima pružaju vrijedan doprinos. U skladu sa svojim mandatima i prioritetima mogu pratiti provedbu svih ciljeva održivog razvoja, pratiti njihov napredak te utvrđivati poboljšanja u vezi s njima.  

Cilj je Europskog revizorskog suda kao aktivnog člana zajednice INTOSAI biti predvodnik javnorevizorske struke i doprinositi otpornijoj i održivijoj Europskoj uniji u kojoj se poštuju vrijednosti na kojima ona počiva.

Iako nije proveo nijednu reviziju koja bi bila posebno usmjerena na provedbu ciljeva održivog razvoja, Sud je objavio niz izvješća koja se bave temama relevantnim za neki od tih ciljeva ili više njih. Te teme obuhvaćaju širok raspon politika i programa EU-a (vidjeti u nastavku) te im je Sud posvetio pažnju u godišnjem izvješću o održivosti.