No
No
​​

Europski revizorski sud (Sud) želi u što većoj mjeri doprinijeti otpornijoj, održivijoj i pravednijoj Europskoj uniji.

Kako bi zajamčio ostvarenje tih ambicija, Sud je utvrdio ciljeve koji ga vode u njegovu radu. Ti su ciljevi utvrđeni u višegodišnjim strategijama. Aktualnom strategijom Suda obuhvaćeno je razdoblje 2021. – 2025.

Sud je za razdoblje 2021. – 2025. utvrdio tri strateška cilja:

  • Poboljšanje mehanizama za kontrolu odgovornosti i transparentnosti te mehanizama revizije u svim aspektima djelovanja EU-a

  • Usmjeravanje revizija uspješnosti na područja i teme u kojima Sud može ostvariti najveću dodanu vrijednost

  • Pružanje pouzdanog revizorskog jamstva u zahtjevnom i dinamičnom okruženju

U strategiji Suda za razdoblje 2021. – 2025. utvrđene su njegove vrijednosti, misija i vizija te se ujedno detaljno opisuje način na koji Sud planira ostvariti svoje strateške ciljeve.

Prijašnje strategije Suda