No
No
 

U izvješćima o radu iznosi se godišnji pregled aktivnosti Europskog revizorskog suda (Sud).

U godišnjem izvješću o radu daje se pregled ključnih rezultata i postignuća Suda tijekom predmetne godine te se u njemu opisuju glavne razvojne promjene u revizijskom okruženju i unutarnjem ustrojstvu Suda.

Izvješće dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja sadržava informacije o načinu na koji Sud upravlja svojim resursima, kao i o načinu djelovanja njegovih sustava unutarnje kontrole. Njime se omogućuje interna kontrola odgovornosti na razini Suda, ali i vanjska kontrola odgovornosti na razini proračunskih tijela: izvješće se šalje Komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću u okviru godišnjeg postupka davanja razrješnice o izvršenju proračuna.

Izvješće o održivosti sadržava informacije o praksama i nastojanjima Suda u pogledu održivosti koje su relevantne institucijskim dionicima Suda te građanima EU-a. U njemu se iznosi pregled učinaka poslovanja Suda na gospodarstvo, okoliš i društvo.