Yes
No

Europski revizorski sud (Sud) nudi stažiranje sveučilišnim studentima i osobama s diplomom u studijskim područjima koja su relevantna za njegov rad. Bude li Vaša prijava uspješna, pozvat ćemo Vas da na pet mjeseci dođete u Luksemburg i date stvaran doprinos aktivnostima kojima se omogućuje bolje funkcioniranje cijelog kontinenta. Ako Vas zanima ono što Sud može ponuditi i ako ispunjavate sve njegove kriterije prihvatljivosti, možemo li Vas pozvati da se prijavite?

Sud prihvaća prijave za stažiranje u svim svojim područjima rada: reviziji, prevođenju, komunikacijama, općoj administraciji, informatičkoj tehnologiji i upravljanju knjižnicom. Kandidati specijalizirani u područjima IT revizije i znanosti o podatcima posebno su dobrodošli poslati prijavu – Sud nastoji poboljšati način na koji upotrebljava tehnologiju i podatke u svojim revizijskim aktivnostima te je u potrazi za stažistima s vizijom i idejama za postizanje konkretnog učinka u tom području.

Iskustvo stažiranja na Sudu

Sud je odlično mjesto za stažiranje. Imat ćete priliku predano raditi na pitanjima koja su zaista važna te ćete sa sobom ponijeti zadovoljstvo zbog saznanja da ste svojim radom doprinijeli pozitivnom utjecaju na živote milijuna ljudi.

Bit će Vam dodijeljen mentor za stažiranje koji će biti odgovoran za Vašu integraciju u tim i praćenje radnog opterećenja. Od samog početka pružat ćete potporu timu stručnih revizora pri analizi učinka politika EU-a i predlaganju poboljšanja ili provjeri pravilnosti transakcija povezanih s računovodstvenom dokumentacijom EU-a. 

Traineeship supervisor

Možda ćete čak dobiti priliku putovati sa svojim timom radi obavljanja revizije u drugoj zemlji EU-a, što će Vam omogućiti da iz prve ruke vidite kako revizori EU-a djeluju na terenu. U odjelima koji se ne bave revizijom pridružit ćete se jednom od projekata Suda koji je u tijeku i surađivati s projektnim timovima pod nadzorom voditelja projekta ili iskusnog člana tima.

Raditi zajedno – učiti zajedno

Provest ćete mnogo vremena sa svojim kolegama stažistima. Svi stažisti Suda počinju raditi istog dana, u zajedničkoj skupini. Budući da stažiraju zajedno, stažisti obično čine blisko povezanu grupu. Osim praktičnog iskustva koje steknu razviju i mrežu kontakata koja traje i dugo nakon što stažiranje završi.

Stažiranja se na Sudu održavaju u trima vremenskim okvirima, koja obuhvaćaju sljedeća razdoblja:

  • od 1. ožujka do 31. srpnja tekuće godine;
  • od 1. svibnja do 30. rujna tekuće godine;
  • od 1. listopada tekuće kalendarske godine do 28. ili 29. veljače sljedeće godine.

Tijekom tih triju razdoblja svako stažiranje može trajati od tri do pet mjeseci.

Vaša naknada za stažiranje

Tijekom stažiranja primat ćete naknadu u iznosu od 1 500 eura mjesečno. Sud ponekad nudi nekoliko neplaćenih stažiranja, ali ona su iznimka, a ne pravilo

Ispunjavate li uvjete?

Da biste stažirali na Sudu, morate ispunjavati sljedeće uvjete:

  • Trebate imati državljanstvo države članice EU-a.
  • Trebate imati završena najmanje četiri semestra sveučilišnog studija u jednom od područja djelatnosti Suda.
  • Trebate izvrsno vladati jednim službenim jezikom EU-a i zadovoljavajuće vladati drugim.

Jedan je od ciljeva programa stažiranja na Sudu omogućiti što većem broju ljudi da steknu iskustvo rada u administraciji EU-a. Stoga, ako ste u prošlosti bili zaposleni u bilo kojoj instituciji ili agenciji EU-a u bilo kojem svojstvu ili ako ste radili kao asistent zastupnika u Europskom parlamentu, ne možete se prijaviti za stažiranje na Sudu. Ne možete se prijaviti ni ako ste već odradili stažiranje u nekom drugom tijelu EU-a. Više pojedinosti potražite u pravilima Suda o stažiranju.

Ako budete odabrani, morat ćete predočiti službenu potvrdu svojih nacionalnih tijela u kojoj se navodi da niste kažnjavani. Morat ćete predočiti i liječničku potvrdu u kojoj se navodi da ste fizički sposobni za obavljanje radnih dužnosti. Ako ste osoba s invaliditetom, možete predočiti dopis Vašeg obiteljskog liječnika u kojem se navodi da možete djelotvorno funkcionirati na radnom mjestu ako se poduzmu odgovarajuće mjere.

traineeship application

Prijavite se ovdje

Kako biste se prijavili, na popisu u nastavku pronađite razdoblje za koje se želite prijaviti i kliknite na gumb „Prijava”. Prijave se podnose isključivo ispunjavanjem obrasca dostupnog na poveznici – Sud ne prihvaća prijave podnesene na bilo koji drugi način.