Yes
No

EU provodi trgovinsku i ulagačku politiku u okviru koje upravlja svojim gospodarskim odnosima s drugim dijelovima svijeta. Unutar jedinstvenog tržišta EU-a, koje uključuje koncept slobodne trgovine robom i uslugama u okviru unutarnjih granica EU-a, države članice dogovorile su se da će uskladiti svoja pravila za oporezivanje robe i usluga u carinskoj uniji. EU ujedno pomaže državama članicama u usklađivanju njihovih gospodarskih politika s razinama poreza na dobit i dohodak. ​