Yes
No

​Publikacije i arhivi Suda

Većina publikacija Europskog revizorskog suda (Sud) javno je dostupna na internetskim stranicama Suda.

Arhiv Suda sadržava sva njegova izvješća i mišljenja od . Papirnati primjerci dokumenata objavljenih do . preneseni su u odjeljak za pohranu dokumenata Suda u Povijesnom arhivu Europske unije u Firenci.

Knjižnica Suda

Knjižnica Europskog revizorskog suda u prvom je redu namijenjena osoblju Suda na korištenje, ali je otvorena i osoblju drugih institucija EU-a te, na poseban zahtjev, drugim vanjskim korisnicima. U zbirci Suda nalazi se širok raspon publikacija o reviziji, računovodstvu, pravu EU-a i područjima politika EU-a. Ta zbirka obuhvaća knjige, časopise, novinske publikacije, referentne materijale i baze podataka u elektroničkom i tiskanom obliku. Cijela zbirka može se pretraživati na internetu u javno dostupnom alatu BibliotECA Discovery.

Pristup dokumentima

Sud nastoji služiti građanima EU-a te provodi svoje aktivnosti u skladu s najvišim mogućim standardima transparentnosti, odgovornosti i integriteta.

Pravna osnova

Zahtjevi za pristup dokumentima rješavaju se u skladu s načelima o pravu na dobru upravu i načelom transparentnosti te u skladu s Odlukom br. 37-2023 Europskog revizorskog suda o javnom pristupu dokumentima Suda(opens in new window).

Podnošenje zahtjeva za pristup

Zahtjevi za pristup dokumentima trebali bi se slati ispunjavanjem obrasca za kontakt na bilo kojem od službenih jezika EU-a.

Obrada zahtjeva

Svaki se zahtjev pažljivo procjenjuje u roku od jednog mjeseca od njegove registracije. Odluka o odobravanju ili uskraćivanju pristupa ovist će, na primjer, o potrebi za zaštitom javnog interesa ili povjerljivoj prirodi revizijskih informacija.

Žalba

Ako Sud odbije pristup pojedinom dokumentu, podnositelj zahtjeva može u roku od jednog mjeseca od primitka odgovora Suda podnijeti pisanu žalbu (ponovni zahtjev) predsjedniku Suda kako bi od Suda zatražio da ponovno razmotri svoje stajalište. U roku od najviše jednog mjeseca od registracije ponovnog zahtjeva Sud odobrava ili uskraćuje pristup traženom dokumentu.

Ostalo relevantno zakonodavstvo

Ugovor o Europskoj uniji(opens in new window): Članak 1. stavak 2. o procesu stvaranja sve tješnje povezane unije među narodima Europe, u kojoj se odluke donose na što otvoreniji način i na razini što je moguće bližoj građanima

Ugovor o funkcioniranju Europske unije(opens in new window): Članak 15. stavak 1. o transparentnosti djelovanja institucija EU-a i članak 15. stavak 3. o pravu pristupa dokumentima

Povelja EU-a o temeljnim pravima(opens in new window): Članak 42. o pravu pristupa dokumentima

Korisne poveznice