Yes
No

​Europski revizorski sud (Sud) aktivan je član INTOSAI-ja i njegove europske regionalne organizacije (EUROSAI). Sudjelovanjem u radu tih organizacija Sud doprinosi razvoju javnorevizijske struke diljem svijeta.

INTOSAI

INTOSAI
INTOSAI

INTOSAI (Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija) stručna je organizacija vrhovnih revizijskih institucija (VRI) zemalja koje su članice Ujedinjenih naroda ili specijaliziranih agencija UN-a. Trenutačno se sastoji od 195 punopravnih članova (među kojima je Sud jedino nadnacionalno tijelo), pet međunarodnih organizacija s pridruženim članstvom i dva pridružena člana. INTOSAI je jedna od potpornih organizacija Ujedinjenih naroda.

Sud od 1980., odnosno čak i prije nego što je postao punopravnim članom INTOSAI-ja, aktivno sudjeluje u aktivnostima i radnim skupinama INTOSAI-ja pružanjem praktičnih informacija za pripremu standarda i smjernica, kao i promicanjem najbolje prakse i osiguravanja kvalitete. Isto tako, Sud je sudjelovao u svakom trogodišnjem kongresu INTOSAI-ja te je u mnogim prilikama preuzimao odgovornost u pogledu teme kongresa.

Sud je 2004. postao punopravni član INTOSAI-ja nakon što su u statut INTOSAI-ja unesene izmjene koje su se odnosile na članstvo VRI-jeva nadnacionalnih organizacija.

Sud aktivno sudjeluje u aktivnostima INTOSAI-ja kojima je cilj unaprjeđenje profesionalnih revizijskih standarda. Na XXIV. skupu INTOSAI-ja u studenome 2022. Sud je imenovan predsjednikom Odbora za profesionalne standarde, nakon što je bio njegov potpredsjednik u razdoblju 2016. – 2022. U toj ulozi Sudu je dodijeljeno mjesto u upravnom odboru INTOSAI-ja.

Sud je ujedno član Odbora za jačanje kapaciteta i Odbora za razmjenu znanja te aktivno sudjeluje u radu nekoliko radnih tijela unutar tih odbora.

EUROSAI

EUROSAI
EUROSAI

Sud je član EUROSAI-ja (Europske organizacije vrhovnih revizijskih institucija), europske regionalne organizacije INTOSAI-ja.

EUROSAI su 1990. osnovali 29 europskih VRI-jeva i Sud te on trenutačno broji 51 člana. Sud aktivno sudjeluje u radu različitih radnih tijela EUROSAI-ja od samog osnutka te organizacije.

U razdoblju 2008. – 2011. Sud je djelovao kao vanjski revizor EUROSAI-ja, a u razdoblju 2011. – 2017. kao član upravnog odbora EUROSAI-ja.

Stručni pregled

Kao jedna od vrhovnih revizijskih institucija (VRI) Sud nastoji biti predvodnik razvoja revizije javnog sektora. Sud surađuje s drugim vrhovnim revizijskim institucijama iz Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) te njezine europske regionalne grupacije EUROSAI s ciljem uspostave stručnih standarda i dobre prakse. Sud je vrlo rano usvojio stručne preglede kao sredstvo razvoja i širenja dobre prakse u zajednici vrhovnih revizijskih institucija.

Prvi stručni pregled Suda obavljen je 2008. i njime su ispitani svi aspekti njegovih revizijskih i administrativnih aktivnosti. Reviziju je predvodio Ured glavnog revizora Kanade u suradnji s VRI-jevima Austrije, Norveške i Portugala.

Drugi stručni pregled Suda dovršen je 2013., a predvodili su ga Revizorski sud Savezne Republike Njemačke u suradnji s VRI-jevima Francuske i Švedske. Pregledom je obuhvaćena praksa Suda povezana s revizijom uspješnosti, kao i praćenje provedbe preporuka iznesenih nakon stručnog pregleda iz 2008.

Treći stručni pregled Suda dovršen je 2020. te je u okviru njega obavljena procjena provedbe strategije Suda za razdoblje 2018. – 2020. Pregled je predvodio Državni ured za reviziju Republike Estonije, u suradnji s VRI-jevima Danske, Nizozemske i Sjedinjenih Američkih Država.

Korisne poveznice