Yes
No

Kako bi se doprinijelo otvaranju radnih mjesta i dobrom gospodarskom stanju, cilj politike EU-a stvaranje je poslovnog okruženja u kojem poduzeća mogu uspješno poslovati i postati konkurentnija. Nizom programa EU-a pomaže se malim i srednjim poduzećima u njihovu pristupu financiranju i tržištima te se podupiru poduzetništvo, internacionalizacija i rast.