No
No
 

Europski revizorski sud (Sud) od svojeg osnutka kontinuirano promiče suradnju s vrhovnim revizijskim institucijama država članica EU-a.

Bilateralna suradnja u području revizije financijskih sredstava EU-a

U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije Sud i nacionalna revizijska tijela država članica surađuju u duhu povjerenja, zadržavajući pritom svoju neovisnost. Suradnja između vrhovnih revizijskih institucija (VRI) država članica EU-a i Suda započela je . i povećala se tijekom godina.

Multilateralna suradnja na razini Kontaktnog odbora

Sud aktivno surađuje s VRI-jevima država članica EU-a u okviru Kontaktnog odbora.
Kontaktni odbor okuplja čelnike VRI-jeva u EU-u i predstavnike Suda te se sastaje svake godine. Služi kao forum za suradnju i razmjenu stručnog znanja i iskustva u području revizije financijskih sredstava EU-a i drugih pitanja povezanih s EU-om. Redovna komunikacija odvija se preko službenika za kontakt kojeg imenuje svaka pojedina institucija. Razvoju zajedničkih stajališta i praksi doprinose posebne radne skupine i mreže.

 

Mreža vrhovnih revizijskih institucija zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja

Sud surađuje s VRI-jevima zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo u EU-u radi lakše redovne razmjene informacija, razvoja metodologije revizije i promicanja stručnog osposobljavanja. Suradnja se odvija u partnerstvu s inicijativom SIGMA-a (Potpora poboljšanju upravljačkih struktura i upravljanja), zajedničkom inicijativom Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i EU-a.

Glavni forum za suradnju čini Mreža vrhovnih revizijskih institucija zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja, koja djeluje slično kao Kontaktni odbor. Već dugi niz godina u okviru te mreže održavaju se povremeni sastanci čelnika VRI-jeva i službenika za kontakt, sastanci radnih skupina, seminari, radionice i obavljaju usporedne revizije. Glavni je cilj promicati provedbu revizijskih metoda i tehnika u skladu s međunarodnim standardima i najboljom praksom EU-a.

network  

Korisne poveznice